contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
 

נשיכת ותקיפה כלב

דרישת פיצוי מקסימלי, דעו את זכויותיכם ע"פ חוק.

עו"ד דוד ניר ייצוג נפגעים לאחר נשיכה \ תקיפת כלב – דרישת פיצוי מקסימלי.

משרדנו מטפל ומייצג נפגעים רבים בתביעות בגין פציעות כתוצאה מתקיפת כלב \ נשיכת כלב.

פיצוי בגין נשיכת או תקיפה של כלב :

הכלב שהוא ידידו הטוב ביותר של האדם מלווה אותנו בחיי היום יום , לא רק כחיית מחמד ביתית אלא פעמים רבות כאמצעי הגנה בעיקר בבתים פרטיים , כמו גם כאמצעי תומך בדמות כלב נחייה לעיוורים וכן את כוחות הביטחון אשר מפעילים ונעזרים בו כאמצעי תקיפה ומסתער בפעולות מסוכנות .

 

כל זמן שהקשר שבין הבעלים לכלבו מסתכם בחוויה הדדית ללא נזק פתאומי לגורם אחר הרי שהדבר מבורך , אך מה קורה אם לפתע מתרחש אירוע חריג כגון תקיפה או נשיכה על ידי הכלב , מה אחריות הבעלים או המחזיק של הכלב ?

 

קובע המחוקק בסעיף 41 (א) לפקודת הנזיקין כי הנפגע אינו צריך להוכיח כלל את רשלנותו של בעל הכלב אלא להוכיח אך ורק שהותקף ובכך הינו זכאי לפיצוי על נזקיו , מנגד בעליו של הכלב יצטרך להוכיח שלא התרשל .

המחוקק מצביע עוד על אמצעי מיגון שונים שעל הבעלים או מחזיק הכלב לנקוט כגון השמת רצועה לכלב ובאורך הנדרש , מחסום לפיו שיש להשים ועוד דרישות נוספות שעל הבעלים או המחזיק של כלב להקפיד בהם.

 

מצב הפסיקה בארץ הינו נוקשה כלפי הבעלים או המחזיק של הכלב , עד כדי אחריות כמעט מוחלטת !

 

אומנם קיימות טענות הגנה שונות גם לבעלי הכלב כגון – התגרות או תקיפה או השגת גבול מצד הגורם אשר הותקף , יחד עם זאת הפסיקה מחמירה ודורשת מבעל הכלב או המחזיק בכלב להוכיח בצורה משכנעת ביותר את טענותיו כפי שצוין לעיל .

כאן למעשה נכנס עניין רכישת פוליסת ביטוח המכסה את בעל הכלב , פוליסה הנרכשת על ידי בעל הכלב ומטרתה להתמודד עם השקט הנפשי בהחזקת הכלב , בוודאי כאשר הכלב שהינו מוגדר ככלב תקיפה עם פוטנציאל לגרימת נזק גוף אך לאו דווקא .

 

נשיכות או תקיפות של כלבים יכולות להתרחש גם במקומות עבודה וכפועל יוצא מכך גם מעורבותו של המוסד לביטוח לאומי קיימת כאן .

נציין דוגמא אחת לכך מיני רבות בתיק אשר טופל על ידי משרד עו"ד דוד ניר , הנפגע שהיה עובד בתפקיד שומר אבטחה במפעל ובסמוך אליו וכתוספת לשמירתו הציב בעלי המפעל כלבי שמירה . יום אחד בעוד העובד אשר נדרש על ידי מעבידו כדרישה שהיתה חלק בלתי נפרד מעבודתו כשומר , לא רק לשמור אלא גם להאכיל את הכלבים , מצא עצמו לפתע אותו עובד מותקף וננשך בחוזקה על ידי אחד מכלבי השמירה במקום .
העובד נפגע בצורה קשה ביד ולימים נותרה אצלו נכות צמיתה רפואית וגם נכות אסתטית , בנוסף לכך גם נכות בגין פגיעה עצבית , הנ"ל זכה לפיצוי ניכר בגין נזקי גוף אלו , במקרה זה התפצל החיוב הכספי אצל 3 גורמים , המעביד עם פוליסת חבות המעבידים כמי שלא נקט באמצעי בטיחות נאותים עבור העובד שלו , בעלי הכלבים שהיו חברה חיצונית עם פוליסת הביטוח שהונפקה עבורם , גורם נוסף שגם נשא בחלק מהפיצוי היה המוסד לביטוח לאומי בהיות התאונה תאונה בעבודה .
ללא ספק מדובר בנושא שיש להפעיל בו את שיקול הדעת מראש כבר בעת ההחלטה להחזיק כלב שכן אי אפשר לדעת מה ילד יום ויפה שעה אחת קודם .

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים :

מדינת ישראל – הרשות השופטת

משטרת ישראל

 

צור קשר סיוע מיידי

03-6124355