contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פוליסת אובדן כושר עבודה

המדובר בביטוח שמטרתו לבטח את האדם מפני מצב של אי כושר עבודה, שנוצר בעקבות תאונה או מחלה קשה.

מטבע הדברים מצב זה בו האדם מאבד את יכולתו לפרנס את עצמו ואת בני ביתו, הוא מעין תרחיש אימים. לכן כמעט כל אזרחי המדינה מבוטחים בפוליסת ביטוח של אובדן כושר עבודה.

חשוב לדעת שלמרות שמטרתה של פוליסה זו, היא לבוא לעזרת המבוטח דווקא ברגעיו הקשים והקריטיים במיוחד מבחינה כלכלית, הפיצוי לא משולם למבוטח מרגע קרות האירוע (מקרה הביטוח), אלא מתחיל מיום תקופת ההמתנה. לרוב מדובר בתקופה של 3 חודשים.

סוגי הפוליסות :

א. 100% אי כושר – בעקבות מקרה הביטוח (תאונה או מחלה קשה) המבוטח לא כשיר לכל עבודה ! כלומר נשללת יכולתו באופן מוחלט לעשוק בכל עבודה מכל סוג.
ב. 75% – אי כושר קשה, אך לא מלא.
ג. מבוטח לא כשיר לעסוק במקצוע או בעיסוק בו עסק בחמש השנים האחרונות.

על פניו מדובר בפוליסה אשר כל מטרתה היא לתת מענה למצוקותיו הכלכליות של המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח. אך לצערנו בפועל מבוטחים רבים נתקלים בקשיים ממשיים בעת פנייתם לחברת הביטוח בהגשת התביעה לאובדן כושר עבודה.

משרדנו טיפל בעבר ומטפל כיום בתיקים רבים מסוג זה, בהם מבוטחים רבים אשר נותרו עם נכות קשה השוללת מהם באופן מוחלט מלעסוק בעבודה (בכל עבודה !) התקשו לקבל את הפיצוי בהתאם לפוליסה.

חשוב לציין כי מרבית הפוליסות כוללות סעיפים ותתי סעיפים רבים אשר לא תמיד מובנים לאדם הסביר ורק עורך דין מקצועי ידע לקרוא את הפוליסה בצורה הנכונה ביותר ולהפיק ממנה את כל הזכויות של המבוטח.

לתיאום פגישה במשרדנו ובירור זכויותיכם התקשרו 03-6124355

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.