contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פיצוי תאונות דרכים קטלניות מוות בתאונת דרכים

אסון אשר מתרחש עקב תאונת דרכים בה נהרג המעורב בתאונת דרכים אם זה הנהג או הנוסע ברכב או אם מדובר בהולך רגל אשר פגע בו רכב והרגו , מקרים מסוג זה חל עליהם כמובן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים .

מי הוא הזכאי לפיצוי כספי בגין מוות שנגרם בעקבות תאונת דרכים ? מה הם הזכויות העומדים לאותם יורשים על פי דין בגין מותו של היקר להם

ככלל תביעת נזקי גוף בהם למעשה הנפגע כבר אינו בין החיים הופכת להיות תביעה המוגשת בשם עזבון המנוח וכן על ידי התלויים בו ככל שישנם כאלו .

למעשה, בני משפחתו של המנוח "נכנסים בנעליו" של הנפגע ותובעים כ-"תלויים" או כ-"יורשים".

מדובר בבני משפחה קרובה של המנוח (בני זוג, ילדים) אשר היו תלויים בפרנסתו של המנוח .

חישוב הפיצוי הוא הכנסתו של הנפטר לפני התאונה אל מול אובדן הכנסה זו. כלומר בני המשפחה הקרובה של המנוח כאשר איבדו הכנסה חודשית, אך מנגד הוצאותיהם המשפחתיות הצטמצמו לאחר מותו כאשר אין יותר הוצאה אחת לנפש.

מדובר לא רק בתא המשפחתי המצומצם של הורים וילדים, לעיתים רחוקות יכול ביהמ"ש לפסוק פיצוי גם בגין מותם של הורי הורים (סבתא / סבא) , דוגמה לכך הוא ת.א. 15570/07 אשר נדון בבית משפט השלום בחיפה תיק אשר טופל ע"י משרד עו"ד דוד ניר וניתן פס"ד בגינו .

שם אותה מנוחה תושבת הצפון אישה מבוגרת , אך ילדיה סבלו ממגבלות ונכויות, הללו היו מוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי והתקיימו מקצבאות. נוכח המצב הבעייתי למעשה כל ילדיה ונכדיה של המנוחה התגוררו עמה בביתה ובעצם המנוחה, למרות גילה המבוגר והמתקדם , היתה בפועל המפרנסת העיקרית של כל המשפחה ע"י עבודות חקלאיות וקצבאות שקיבלה.

ביהמ"ש הסכים לטענתנו כאשר מדובר במקרה חריג ומותה הטראגי של האישה, כרת למעשה את

מטה לחמה של המשפחה כולה כולל הנכדים ! ואכן ביהמ"ש פסק לילדיה פיצוי בגין הפסדים אלו.

עוד נציין כי הפסיקה בארץ מכירה ברכיב נוסף בעת מתן פיצוי והוא "אובדן שירותי בן זוג" או "אובדן שירותי הורה". כאן כאשר מדובר באותן פעולות אשר היה עושה המנוח לטובת בני ביתו (תיקונים ושיפוצים בבית) אשר כעת הנ"ל נדרשים להזמין איש מקצוע לביצועם. בתי המשפט מכירים גם בפיצוי המשפחה בגין הוצאות הלוויה, קבורה ומצבה.

תביעת היורשים לאחר תאונות דרכים: המרכיבים העיקריים של תביעות מסוג זה הינם אובדן השנים האבודות, כלומר פיצוי היורשים בגין סכומי הכסף, שהמנוח היה עתיד לחסוך במשך כל חייו. מעבר לכך יש את הרכיב הכאב והסבל.

חשוב ומומלץ לבדוק גם אצל בני משפחתו של המנוח האם הותיר אחריו המנוח פוליסות ביטוח מסוג ביטוח חיים , תאונה , מבטחים , פנסיה ועוד פוליסות אשר יכול ויותירו מתן פיצוי אצל היורשים .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.