contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פגיעה ממכונת חיתוך, מסור חשמלי – פציעת נגר במפעל

מקצועות המלאכה הינם ללא ספק עבודות אשר כרוכות בהן סכנה מידי יום , פועלים אשר עובדים מלאכת כפיים חשופים כמעט לאורך כל יום עבודתם לסביבת עבודה מסוכנת .
מטבע הדברים עובד מפעל , נגר במפעל , פועל אשר בא במגע עם מסור חשמלי או מכונת חיתוך סיכויו להיפצע במהלך שנות עבודתו גבוהים והמציאות אכן מראה זאת כאשר אם תפגוש נגר ותיק בתחום עיסוקו פעמים רבות תוכל לאבחן אצבע או יד פגועים.

 

את מי תובעים ?

 

חשוב לדעת כי אותו עובד , פועל , נגר אשר לא עלינו נפצע במהלך עבודתו , זכאי בהחלט לממש את זכויותיו אצל הגורמים השונים ובראש ובראשונה אצל המוסד לביטוח לאומי. גורם זה קודם יברר אם אכן התאונה אירעה במהלך עבודתו של העובד ולאחר שתוכר פגיעתו כתאונת עבודה יוכל לגשת לשלב השני אצל גורם זה ולברר את טיב פגיעתו ובאם היא עונה לגדר פגיעה צמיתה קרי נכות שתיוותר אצלו בהלך חייו.

גורם נוסף אפשרי לתביעה הינו הגורם המזיק קרי מקום העבודה אשר אולי סיפק לו מקום עבודה לא בטוח או לא בטוח דיו , סיפק לו מכשיר לא בטיחותי , מכונת חיתוך לא מאובטחת ומוגנת או מסור חשמלי חשוף שמסכן את המחזיק בו.

 

במקרה זה יגיש העובד תביעתו נגד הגורם המזיק קרי המעביד וכנגד חברת הביטוח המבטחת את המעביד בפוליסת ביטוח מסוג חבות מעבידים.
מקרה שאירע וטופל על ידי משרד עו"ד דוד ניר עסק בנגר מהצפון אשר גם הוא נפגע כתוצאה ממכונת חיתוך לא תקינה ,נפגעה אחת מאצבעותיו, המדובר באזור שהינו תפקודי ללא ספק ואשר מהווה בעיה להמשך יכולת עבודתו של העובד , לעובד נקבעו אחוזי נכות בשיעור של 10% .
לבסוף פסק בית המשפט לעובד הנגר פיצוי בסך 136,000 ₪ ובצירוף תגמולי המוסד לביטוח לאומי פוצה הנפגע בסך הכולל של 200,000 ₪.

 

*** הכותב הינו מומחה בתחום נזקי הגוף, תאונות עבודה  והמוסד לביטוח לאומי, הבעלים של משרד עורכי – דין דוד ניר.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים בנושא :

המוסד לביטוח לאומי

משרד המשפטים

מדינת ישראל – הרשות השופטת

האגודה לזכויות האזרח בישראל

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.