contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פציעת תלמיד בטיול שנתי

מסלול לא בטיחותי בטיול בית ספר – משרד החינוך ועירייה – התיישנות תביעה בקטין

בכל שנה המוני תלמידי בית הספר , חטיבות הביניים והתיכונים פוקדים את שבילי ישראל בטיולים שנתיים וטיול רגליים אחרים , אשר מאורגנים מטעם בית הספר או מוסד הלימודים בו שוהה התלמיד.
פעמים רבות מארגן בית הספר את מסלול ההליכה וכן את השהות בלילה , הלינה בפנימית שדה או בית ספר שדה , והאטרקציות השונות בעזרת חברת טיולים אשר נשכרת לצורך כך ואשר מספקת גם את מדרכי הטיול , מורה הדרך וכל אמצעי אחר אשר נצרך בארגון גוף גדול מסוג זה .

מי אחראי על ארגון הטיול ?

בבית הספר לרוב ישנו גם את מדריך הטיולים או מורה השל"ח או מורה אחר שמתפקידו לעמוד מול חברות הטיולים ומול המארגנים השונים .
משרד החינוך אף הוא גורם אשר מחויב לאחריות ובטיחות התלמידים ולצורך כך גם ישנו חוזר מנכ"ל אשר מסדיר באופן רחב את החובות , הדרישות וכל האמצעים הנדרשים בטיול כזה או אחר אשר מאורגן מטעם בית הספר .

זאת גם הסיבה כי כאשר אירע מקרה ובו נפגע תלמיד בית הספר במהלך טיול אז כל הגורמים שהוזכרו לעיל לרוב יתבעו על ידי התלמיד הנפגע אשר לרוב יגיש גם את תביעתו באמצעות הורי האפוטרופסיים בהיותו קטין , אז יצטרך בית המשפט הדן בתיק להחליט אצל מי קיימת האחריות ולפתחו של מי האחריות הינה המרבית ביותר.

עמדת בתי המשפט :

בתיקים מסוג זה נתקל משרדנו לא פעם ואכן לעיתים הכיר בית המשפט באירוע של טיול בית הספר אשר אורגן באופן לא מקצועי דיו או לא בטיחותי מספיק וחייב לאור זאת את בית הספר קרי משרד החינוך וכן את המועצה המקומית או העירייה , הרשות העירונית , שלה משתייך בית הספר במתן פיצוי כספי לתלמיד באמצעות הוריו האופוטרופסיים ככל שהתלמיד עדיין קטין .
בנקודה זו חשוב גם לציין את תקופת ההתיישנות בתיקי תלמידים שהיא מעבר לגיל 18 כלומר עד לגיל 25 יכול התלמיד להגיש את תביעתו, לא כך הם פני הדברים בתביעה לפי פוליסת תלמידים שם תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים בלבד .

*** הכותב הינו מומחה בפציעות ילדים ותאונות אישיות תלמידים, הבעלים של משרד עורכי – דין ונוטריון דוד ניר.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים חשובים  בנושא :

משרד החינוך

מדינת ישראל הרשות השופטת

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.