contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

ראשי נזק

אדם שהגיש תביעת בגין נזק גוף שנגרם לו , בין אם לפי פקודת הנזיקין ובין אם לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יוכל לטעון לקבלת פיצוי ברכיבים הבאים :

הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות לעתיד – על התובע להראות כי בעקבות התאונה נבצר ממנו מלעבוד במשך תקופה מסוימת , וזאת יש להראות על ידי תלושי שכר ואישור מעסיק.

בכל הנוגע להפסדים העתידיים, הרי שהפיצוי יינתן רק במידה ולתובע נותרה נכות בעקבות התאונה, והפיצוי ישקלל בתוכו את גילו של התובע, נכותו ואת פוטנציאל השתכרותו.

עזרת צד הזולת לעבר ולעתיד וצורך בסיעוד – כאשר היקף הסיוע לנפגע עולה על זה, שיכולים להעניק לו בני משפחתו , יפסק לתובע החזר הוצאות עבור נזקקות לעזרה מסוג זה, שניתנה לו ע"י גורם חיצוני : מטפלת , מנקה וכד'. בכל הנוגע לעתיד, גם כאן ייפסק פיצוי רק במידה ולתובע נותרה נכות שיש בה כדי לגרום לו להזדקק לעזרת הזולת בעתיד (לדוגמה פגיעה אורתופדית). כאן יילקח בחשבון גילו של התובע , נכותו ומיקום הפגיעה.

הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד – המדובר בפיצוי בגין הכספים שהוציא הנפגע עבור טיפולים רפואיים, עריכת בדיקות, אשפוזים במתקנים רפואיים והצטיידות במכשור רפואי ותרופות. לצורך כך, על התובע להציג בפני בית המשפט אסמכתאות לגבי ההוצאות ששילם בעבר וצפי הוצאות כספיות בעתיד, במידה ונותרה לו נכות המחייבת טיפולים עתידיים.

הוצאות נסיעה מוגברות לעבר ולעתיד – במידה ובעקבות הפציעה נדרשתם לנסיעות תכופות לצורך קבלת טיפולים רפואיים או שיקומיים, עריכת בדיקות והימצאות במעקב רפואי, ניתן לדרוש החזר נסיעות. במידה ונותרה לכם נכות או מגבלה אשר תאלץ אתכם לבצע טיפולים ובדיקות גם בעתיד, ניתן לדרוש פיצוי גלובאלי ברכיב זה.

התאמת דיור – במקרים מסוימים, נזק גופני, שהוביל למגבלות פיזיות או נכות, עשוי להצריך התאמת הבית למצב הגופני שנוצר. לדוגמה : התקנת מעלית, התאמת חדר האמבטיה וחדר השינה ועוד.

עלות אביזרים רפואיים – במידה והתובע נזקק לאביזרים רפואיים או שיקומיים : הליכון, כיסא גלגלים וכד', הרי שניתן לדרוש החזר הוצאות גם ברכיב זה.

כאב וסבל – הכוונה לפיצוי בגין כאב וסבל פיזי ומנטלי, שנגרמו לתובע. במילים אחרות מדובר בעוגמת נפש ואובדן הנאות החיים. במידה ומדובר באירוע של ת.ד. בית המשפט מוגבל לגובה הפיצוי ולצורך החישוב נעזר בנוסחה מתמטית, המתייחסת לגילו של התובע, אחוזי הנכות, סוג הנכות ומס' ימי אשפוז.

במידה ומדובר באירוע לפי פקודת הנזיקין : תאונות עבודה, רשלנות רפואית , נפילה וכד' , גם כאן ביהמ"ש יערוך את החישוב המתמטי, אך יתייחס גם לפרמטרים נוספים : שברים, ניתוחים, תקופת שיקום , מידת הסבל המוערכת ולרוב ייפסק פיצוי של פי 2.5/3 מזה שהיינו מגיעים אליו בחישוב המתמטי.

בית המשפט בוחן את ראשי הנזק השונים, קובע שיעור פיצוי עבור כל אחד מהם בנפרד ומגיע לכדי פיצוי גלובלי.

על מנת להגדיל את הסיכוי בקבלת הפיצוי בכל רכיב ורכיב, יש להציג את המלוא המסמכים הנדרשים : מסמכים רפואיים, אישורי מחלה, חוות דעת מומחים רפואיים, תלושי שכר, דוחות שומה (לעצמאיים), אישורי מעסיק, קבלות בגין רכישת תרופות , טיפולים והוצאות נסיעה, תמונות ועוד.

משרד עו"ד נזקי גוף דוד ניר עוסק בייצוג נפגעים אשר נגרמו להם נזקי גוף בכל אותם התחומים אשר מצוינים לעיל.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.