contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

רשלנות רפואית במתן תרופות

האם מתן תרופות על ידי רופא או באמצעות קניה אף ללא מרשם בבית המרקחת מחייבות בחינה מדוקדקת וקבלת אחריות למטופל כאשר ניתנת החלטה כי זו התרופה שעליו לקבל ? מי האחראי לכך ועד להיכן נמדדת אחריותו ?

אין ספק כי תרופות אמורות לסייע ולרפא אותנו כאשר איננו חשים בטוב, אך לעתים הן עלולות לגרום לנו גם לנזק!

רופא אשר רושם למטופל תרופה מעוניין לסייע לו ולשפר את מצבו הבריאותי. ברם לפעמים תרופות מסוימות חושפות אותנו לתופעות לוואי שונות, שיכולות לגרום לסבל, כאבים ובמקרים גם לפגיעה ממשית .

רשלנות רפואית כתוצאה ממתן תרופות, עשויה להתרחש כאשר הרופא המטפל אינו בקיא מספיק בעברו של המטופל, כאשר התרופה אינה מתאימה למטופל או אפילו נאסרת עליו לשימוש ואף נרשם על כך בגיליון הרפואי שלו וכן כאשר המינון אינו מתאים למטופל .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.