contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות עבודה – מומחה רפואי

צירוף חוות דעת רפואית בתביעת תאונות עבודה

על מנת שנפגע יוכל להוכיח את הפגיעות אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת עבודה שעבר , הרי שעליו להוכיח את הפגיעות בפני בית המשפט בתביעה אשר הוגשה מטעמו .
הדרך היחידה שבה יוכל להוכיח את טענותיו הינה באמצעות צירוף חוות דעת מומחה מטעמו , נדגיש כי לא די במסמכים רפואיים המעידים על הטיפול שעבר , הללו רק יהוו בסיס לכתיבת חוות הדעת הרפואית , כמו גם בדיקה שיעבור אצל המומחה , בדיקות הדמיה וכו' .

המומחים הרלוונטיים בהגשת חוות דעת רפואית בתביעות מסוג תאונות עבודה

כמובן שכל סוג פגיעה ממנה הוא סובל בגין התאונה יש להתאימו למומחה הספציפי וכך אנו מתמקדים במומחים כל אחד בתחום הימצאותו כגון בתחום האורטופדיה במידה וקיימים פגיעות גפיים , צוואר , עמוד שדרה וכד' , בתחום הנוירולוגיה במידה וקיימים פגיעות ראש או חבלות בראש אשר מובילות לפגיעה עצבית , סחרחורות , חוסר איזון ושיווי משקל וכד' . בתחום הא.א.ג. כאשר יש פגיעת שמיעה כגון טנטון , ירידה בשמיעה וכד' , בתחום הפה והלסת והשיניים במידה והפגיעה הינה פגיעה באזור הפנים וכן גם בתחום הפסיכיאטריה במידה וקיימת פגיעה נפשית , דיכאון טראומה מתמשכת וכד' .

הכרעות בין חוות דעת רפואיות בתביעות מסוג תאונות עבודה – מקרים ודוגמאות

בניגוד לתביעות נזקין מסוג תאונות דרכים הרי שבהליך תביעות פיצויים בגין תאונות עבודה קבע המחוקק כי הדרך היחידה הינה באמצעות הגשת חוות דעת רפואית ערוכה כדין כלומר לא הערכת נכות ולא מסמך אחר כגון מסך טיפול רפואי שאין בו את האלמנטים אשר חובה שיתקיימו בחוות דעת רפואית ערוכה כדין ובהם פירוט מקצועיותו של המומחה , פירוט כל הממסכים הרפואיים אשר עמדו לנגד עיניו בעת כתיבת חוות הדעת הרפואית , וכן פרק של דיון , בדיקה , ופרק של מסקנות והתאמה לנכויות מותאמות לספר התקנות של המוסד לביטוח לאומי וכמובן הצהרה וחתימה של המומחה .
כמובן שלצד שכנגד יש זכות לאחר מכן להגיש חוות דעת רפואית מטעמו והתובע חייב לשתף פעולה בעניין זה ואו אז כאשר מונחות לפתחו של בית המשפט 2 חוות דעת רפואיות , הרי שבית המשפט יציג בפני הצדדים את האפשרויות השונות כגון : מיצוע של חוות הדעת הרפואיות , מינוי מומחה שלישי מטעם בית המשפט אשר יכריע בין 2 חוות הדעת הרפואיות , לעיתים השארת 2 חוות הדעת הרפואיות כשכל צד מתבצר בחוות דעתו שלו אך כמובן שקיימת זכות חקירה לכל אחד מן הצדדים ובית המשפט יצטרך להכריע בסוף ההליך .
נציין דוגמאות שונות אשר טופלו על ידי משרד עו"ד דוד ניר , מצב בו קיימים פערים גבוהים בין 2 חוות הדעת הרפואיות במצב שכזה לרוב תהא נטיית ליבו של בית המשפט למנות מומחה רפואי שלישי על מנת שבאמת ניתן יהא להגיע למחקר האמת ולהבין לאיזו מבין חוות הדעת הרפואיות יש להתאים לתאונת העבודה שהתרחשה , מנגד מקרים בהם קיים פער זניח או אז לרוב ינסו בתי המשפט להגמיש את הצדדים להגיע למיצוע ואולי גם ללא הסכמה יימשך התהליך ובימ"ש בסופו של יום יכריע לאיזו מבין חוות הדעת הרפואיות המונחות לפניו נוטה הוא יותר לייחס לתאונת העבודה שהתרחשה .

No Comments

Leave a Comment