contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות של עובדי תברואה

רוב האנשים מעבירים את חלקו המשמעותי של היום / השבוע  במקום העבודה. עבור חלקנו מדובר בעבודה משרדית ועבור אחרים מדובר בעבודה פיזית קשה.

לא פעם העובדים בעבודה פיזית,  חשופים לתאונות עבודה ופגיעות גוף , לרוב בגלל חוסר זהירותם ו/או רשלנותו של המעסיק.

אחת מאותן העבודות שלאחרונה התגלתה כמסוכנת מאוד, היא עבודתם החשובה והלא תמיד מוערכת של  עובדי התברואה.

מדובר בעובדים אשר מתניידים עם רכב גדול , בעל מתקנים מכנים שונים אליו מתחברות מיכליות זבל לצורך פינוי הפסולת.

על פניו ניתן היה לחשוב כי בימינו הטכנולוגיה מקלה על העובדים ומאפשרת להם לעשות את רוב עבודתם באמצעות "לחיצה על כפתור". אך בפועל עולה כי העובדים נאלצים לפקח מקרוב על ביצוע העבודה, לעיתים כ"כ מקרוב עד כי נפגעים בצורה חמורה וקשה.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.