contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונת עבודה של קבלן (שיפוצניק)

קבלני עבודה רבים או כפי שקוראים להם בציבור "שיפוצניקים" חשופים מאוד לפציעות גוף ולתאונות עבודה.

מקומות עבודה לא מסודרים ולא בטיחותיים, לעיתים הופכים את יום העבודה של הקבלן למעין מעבר של מסלול מכשולים.

דוגמה לכך היא תאונת עבודה שאירעה לשיפוצניק שעסק בעבודות טיח. התאונה התרחשה בעת שהעובד בא למרוח טיח על תקרה, הטיח השתחרר מהתקרה ופגע בפניו ובעינו. כתוצאה מכך העובד סבל מקרע ברשתית.

לאחר הליך ממושך בו הוגשו חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים, ביהמ"ש קבע כי אם היו מספקים לנפגע אמצעי מיגון כנדרש כגון משקפי מגן ו/או מסכה שתגן על פניו , הרי שפגיעתו הייתה נמנעת.

לאחר שבית המשפט מצא את הקשר הסיבתי בין התאונה להתרשלות המעסיק, ובין הפגיעה לאירוע, נפסק לתובע פיצוי ההולם את נזקיו.

משרד עורכי הדין דוד ניר טיפל ומטפל במספר רב של תאונות עבודה מסוג זה. תאונות עבודה אלו מטופלות על ידינו בשני מישורים :

* הליכים לקביעת דרגת נכות בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. הליך הטיפול בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי כולל : הכנת חוות דעת רפואיות בתחומי הפגיעה השונים, הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, ייצוג בוועדות הרפואיות, יעוץ צמוד של רופא מומחה אשר עובד עם משרדנו, הגשת ערעורים לוועדה הרפואית לעררים (במידת הצורך).

* הליכים משפטיים מול הגורם האחראי לפציעה בתאונת העבודה (כגון מעביד או צד שלישי כלשהו), על-פי פקודת הנזיקין.

הליך הטיפול בתביעה מול הגורם האחראי לנזק כולל : הכנת חוות דעת רפואיות בתחומי הפגיעה השונים, הכנת חוות דעת הבטיחות (במידת הצורך), הגשת תביעה לבית המשפט וניהול התביעה עד לקבלת הפיצוי.

משרד עורכי הדין דוד ניר עוסק בייצוג נפגעי תאונות עבודה מאז הקמתו. במשך השנים נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי בתחום זה, כאשר ייצגנו עובדים אשר נפגעו כתוצאה מרשלנותם של המעסיקים שלא דאגו לסביבת עבודה בטיחותית.

להלן מס' פעולות ראשונות לאחר תאונת עבודה :

* יש לדווח באופן מיידי למעביד על התאונה (במידה ולא נכח במקום), רצוי ליידע גם עובדים נוספים.

* חשוב לרשום שמות ופרטי העדים לתאונה + לצלם ולתעד את מקום התאונה ואת הפציעות ואת סיבת התאונה (לדוגמה תקלה במכונה).

* במידה ומדובר בתאונה קשה – לזמן למקום חוקר של משרד העבודה ולדרוש לקבל את הדו"ח לאחר שיושלם.

* יש לתעד ולשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות CT, MRI וכיו"ב וכן קבלות, חשבוניות של הוצאות שהוצאו עקב הפציעה.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.