contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

6 פעולות ראשונות לאחר תאונה

עו"ד ונוטריון דוד ניר, העביר הרצאה מרתקת בפני 50 אנשי עסקים בעניין – 6 פעולות ראשונות שיש לעשות מיד לאחר תאונה !

 1. בדיקה רפואית: מיד לאחר התאונה יש להיבדק בבית החולים, קופת חולים או כל מוקד רפואי שיוכל לתת מענה ראשוני.

.2. במידה ומדובר בתאונת דרכים, יש להגיש הודעה למשטרת ישראל ולקבל דו"ח אירוע.

 3. במידה ומדובר בתאונת עבודה, יש לדווח למעביד על התאונה (בל/250).

 4. חשוב גם לרשום שמות ופרטי העדים לתאונה וכן לצלם ולתעד את מקום התאונה, הפציעות סיבת התאונה -תמונה אחת שווה אלף מילים !

5. בהמשך יש לשמור את כל תיעוד ההוצאות הנובעות מהתאונה (קבלות , אישורים).

6. ברשלנות רפואית לשמור את כל הסכמי ההתקשרות ומסמכי הסכמה מדעת + להמציא תיק מלא.

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.