contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook
DWQA Questionsתאונת עבודה ביטוח לאומי
davidlaw צוות asked 5 שנים ago

בחורף האחרון נפלתי בדרך הביתה בחזרה מעבודתי.

המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה , קיבלתי דמי פגיעה  ואף עמדתי בפני ועדה רפואית אשר קבעה כי לא נותרה לי נכות.

בגלל שמצבי בפועל חמור , אני רוצה להגיש תביעה באמצעות עו"ד. מה ההליך ?

 

1 Answers
davidlaw צוות answered 5 שנים ago

קודם כל צריך להפריד בין תביעה למוסד לביטוח לאומי לבין התביעה נגד המזיק שבגללו אירע המקרה.
לגבי המוסד לביטוח לאומי, ניתן להגיש ערעור, לעמוד שוב בפני ועדה רפואית והפעם בנוכחות עו"ד. במקרה זה רצוי להצטייד לפני הועדה בתעודה רפואית של רופא מומחה או בחוות דעת.
בכל הנוגע לתביעה נגד המזיק, יש לבחון את נסיבות האירוע ולראות האם במקרה שלך יש התרשלות.
חשוב להדגיש כי התגמולים אשר מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי, מקוזזים מהפיצוי המתקבל בתביעה נגד המזיק.